ISO – 9001

ISO 9001:2008 Standardı, 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde), 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde), 1979’da BS 5750(İngiltere’de), 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından), 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından), 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı. 1991’de TS-EN-ISO 9000, 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994), 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı., 2000’de ISO tarafından revize edilerek ISO 9001:2000 olarak yayımlandı. Son olarak ise 2009 yılında ISO tarafından revize edilerek 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak yayımlandı.